zachować się jak zza rogatek


zachować się jak zza rogatek
zachować się niewłaściwie

Słownik gwary warszawskiej . 2014.